မမရဲ႕ေမာင္ေလးကုိျပတာ

Posted by kobarlarlarloe | Posted in | Posted on 23:47

video

Comments (14)

ဘာလာလာခ်ခ်င္တယ္

ဒါလ့း

ဘါမွလဲ မပါ

We can also like this!

asw 24 january 2013 1း05
Good

ဘာ ဘာမွလည္းမဟုတ္

ေစာက္ေပါ ဘာမွလဲ မ ဟုတ္ဘူး

မမစိုက္ကိုႀကိဳက္တယ္

ဘာမွမလာဘူး ဘူးပ

အရူးေလးေတြပါကြာ

အရူးေလးေတြပါကြာ

လိုခ်င္တဲ ဘာလာလာကို

ဘာလာလာထိုခ်င္တယ္

ဘာလာလာေဒါင္းတယ္

Post a Comment